Afbeelding
Shutterstock

Raad van State zet streep door wijziging bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek

Algemeen

Door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een streep gezet door de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Oldebroek dat de bewoning van recreatiewoningen in de nabijheid van het Artillerie-schietkamp en de aanleg van een geluidwal mogelijk maakt.

Wijnand Kooijmans

Tegen het besluit van de gemeenteraad was beroep ingesteld door de minister en staatssecretaris van defensie. Volgens de minister is het ASK één van de belangrijkste schietterreinen in Nederland. Er wordt gebruik van gemaakt door alle krijgsmachtonderdelen en de nationale politie. Jaarlijks worden er ruim drie miljoen schoten gelost en proeven met explosieven genomen. Daarnaast is het ASK de enige schietbaan waar geoefend kan worden met het afschieten van houwitsers. De minister vindt dat zijn ministerie onvoldoende bij de vaststelling van het bestemmingsplan is betrokken en door het plan het gebruik van het ASK in de toekomst kan worden beperkt.

Het hoogste rechtsorgaan deelt de mening van de minister dat het ministerie van defensie onvoldoende bij de vaststelling van het bestemmingsplan is betrokken. Maar ook dat het landsbelang gebruik te kunnen maken van het ASK zwaarder weegt dan het belang van het toestaan van permanente bewoning van twee solitaire recreatiewoningen. De raad van Oldebroek is van mening dat het ASK niet onevenredig in de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd zoals deze mogelijk zijn op grond van de geldende vergunning.

De raad geeft ook aan niet bekend te zijn met concrete uitbreidingsplannen of wijziging van de vergunde activiteiten. De vrees van de minister betreft daarom, zo stelt de raad, een toekomstige onzekere gebeurtenis waarmee men rekening heeft kunnen houden bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Deze mening wordt niet gedeeld door de Raad van State. Aangegeven wordt dat er bij de gemeente als een conceptaanvraag was ingediend waarin een verandering van het gebruik van wapens en munitie op het ASK wordt aangevraagd. Gezien het belang van het ASK had de raad rekening moeten houden met eventuele toekomstige uitbreidingen of wijzigingen van het gebruik van het schietkamp.

De betreffende Afdeling van de Raad van State stelt dat de raad zonder deugdelijke motivering heeft gesteld dat ter hoogte van de te realiseren woningen een afdoende woon- en leefklimaat kan worden bewerkstelligd. Onder meer door het opnemen van het verbod om de bovenverdieping van één van de recreatiewoningen te gebruiken voor geluidsgevoelige vertrekken.

Dat maakt dat de Raad van State een streep zet door het bestemmingsplan en de gemeente de gemaakte kosten van in totaal 2.429,50 euro moet vergoeden.

!
Afbeelding
Gemeentenieuws Elburg 16 aug, 07:00
Afbeelding
Bezwaar tegen niet aanwijzen visrokerij als gemeentelijk monument 15 aug, 14:29
Afbeelding
Wethouder Flier neemt eerste exemplaar Presentatiegids VSCO’61 in ontvangst 15 aug, 08:35
Afbeelding
Internationale 112 verzamelbeurs in Elburg 14 aug, 10:09
Afbeelding
Sprekers en artiesten laten van zich horen tijdens ‘Leven in het Licht’ 13 aug, 08:18
Afbeelding
Lokale kunstenaars presenteren zich op unieke wijze in de gemeente Oldebroek 12 aug, 13:51
Afbeelding
Open dag MFC Hart van Oosterwolde 12 aug, 13:13