Afbeelding
Shutterstock

Voorstel VVD verworpen: winkels in Elburg blijven gesloten op zondag

Algemeen

De winkels blijven in de Vesting Elburg en het Havengebied op zondag gesloten. Een initiatiefvoorstel van de VVD om de winkels enkele maanden per jaar op zondag open te stellen van één tot vijf uur werd met acht stemmen voor en tien tegen verworpen.

Wijnand Kooijmans

Tegen de openstelling stemden de fracties van Algemeen Belang, ChristenUnie en SGP. Voor zijn de fracties van CDA, LEV, Samen Vooruit en de VVD. Van deze fracties was Wim Bijl afwezig. Hij moest eerder worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartritmestoornissen als gevolg van een verkeerd medicijn.

De open stelling van de winkels op zondag is een open discussie in het coalitieakkoord tussen Algemeen Belang, ChristenUnie, LEV en CDA. De eerste twee partijen geven aan dat in de komende periode van vier jaar hun standpunt ten aanzien van de openstelling op zondag niet zal wijzigen. En krijgen daarin steun van de SGP. Arjan Klein noemt de zondag een Godsgeschenk.

In de hoop meer steun te krijgen heeft Els Baauw (VVD) gekozen de openstelling te beperken tot Elburg Vesting en het Havengebied. Maar gaf bij aanvang van de raadsvergadering aan de uitslag al bij voorbaat te kennen. Voor haar is de opmerking in het coalitieakkoord dat de openstelling op zondag voor partijen een vrije keuze is een dooddoener omdat de standpunten voor de vaststelling van dit akkoord toch al helder waren.

Maroeska Veldkamp (ChristenUnie) geeft aan er nooit een geheim van te hebben gemaakt tegen de zondags openstelling te zijn en dat geldt voor al haar fractiegenoten. Al beseft ze dat niet iedereen blij is met deze keuze en het sommigen ook pijn zal doen.

Anita Kloosterman (CDA) zegt dat haar partij ook christelijke waarden heeft, maar iedere ondernemer de vrijheid wil geven de eigen verantwoordelijkheid wil geven al dan niet open te zijn op zondag. Rick van Veldhuysen hamert erop dat landelijk wordt gewerkt aan het herstel van de weeffout in de winkelsluitingsweg. Een meerderheid van de partijen is daar voorstander landelijk te regelen dat de winkels zondag open mogen. Door nu tegen de openstelling op zondag te stemmen kiezen de christelijke partijen naar zijn mening tegen de rust die zij in Elburg willen behouden. Hij denkt dat het onderwerp regelmatig op de agenda terugkeert.

Voor José Oosthoek (Samen Vooruit) is de scheiding van kerk en staat belangrijk. Volgens haar is in Elburg Vesting toch al geen sprake meer van rust door de aanwezigheid van de horeca die wel geopend mag zijn,.

Agaath de Weerd (Algemeen Belang) ziet de grote waarde van de zondag als een dag van collectieve rust. Een 24 uurs economie zeven dagen per week zet volgens haar vooral de kleine ondernemer onder druk. Voor Arjan Klein (SGP) is het belangrijk dat men zich laten leiden door Gods woord waarin staat dat de sabbatdag moet worden geheiligd. De zondag is wat hem betreft voor de kerkgang bezinning en contact en niet voor commerciële activiteiten.

!
Afbeelding
Sprekers en artiesten laten van zich horen tijdens ‘Leven in het Licht’ 13 aug, 08:18
Afbeelding
Lokale kunstenaars presenteren zich op unieke wijze in de gemeente Oldebroek 12 aug, 13:51
Afbeelding
Open dag MFC Hart van Oosterwolde 12 aug, 13:13
Afbeelding
Nieuw seizoen voor Wezeper badmintonners 12 aug, 09:51
Afbeelding
Braderie en muziek centraal tijdens vijfde Vestingdag in Elburg 11 aug, 08:12
Afbeelding
Oogstfeest gaat niet door 10 aug, 16:52
Afbeelding
Evert van ‘t IJssel: van karpervisser tot omroeper (en nog veel meer) 10 aug, 08:05