De binnenstad van Elburg.
De binnenstad van Elburg. Hanneke Bloemendaal

Zondag weer discussiepunt in gemeente Elburg

Algemeen

De discussie over de openstelling van winkels op zondag in Elburg komt deze maand alsnog op de agenda. Tijdens de behandeling van het bestuursakkoord gaf Els Baauw (VVD) aan dat haar partij op korte termijn met een voorstel komt die de zondagsopenstelling mogelijk maakt.

Wijnand Kooijmans

Baauw zegt hiermee een eind te willen maken aan de huidige onduidelijkheid. Voor de verkiezingen zijn er, zo geeft ze aan, meerdere partijen geweest die de zondagsopenstelling in hun verkiezingsprogramma hadden staan. En dit zelfs een breekpunt noemden voor de collegeonderhandelingen. In het akkoord is er nu een vrije kwestie van gemaakt. Baauw denkt dat de ondernemers deze zomer nog een flinke financiële slag kunnen maken tussen twaalf en vijf uur wanneer ze hun winkel open mogen stellen. Voor hen van belang, omdat in oktober de achterstallige belasting moet worden betaald. Volgens Baauw hebben ondernemers meer belang bij een teleurstellend resultaat dan dat er steeds maar onduidelijkheid blijft bestaan. Het voorstel moet 27 juni in de raad worden behandeld.

Arjan Klein (SGP) kwam met het voorstel dat de zondagsopenstelling niet actief op de agenda mag worden gezet door de vier coalitiepartijen Algemeen Belang, ChristenUnie, LEV en CDA. Maar een meerderheid daarvoor vond hij niet.

Zoals hij ook voor zijn pleidooi het belang van de kerken op te nemen in het akkoord alleen de steun kreeg van de VVD.
De oppositiepartijen kregen het mondjesmaat voor elkaar wel enige wijzigingen door te voeren in het akkoord. Het meest succesvol daarin was Arjan Klein van de SGP. Onder meer voor zijn aanpak voor de onveilige wegen. Hij vindt dat veilig wandelen en fietsen ook betekent het veilig passeren van drukke wegen. Op provinciale wegen zijn de knelpunten wel bekend, maar Klein wijst erop dat ook op het wegennet van de gemeente zelf er vaak sprake is van onveilige situaties.

Opgenomen wordt nu dat de gemeente zorgt voor een veilige weginrichting waar wandelaars, fietsers en automobilisten gebruik van kunnen maken. Hij kreeg geen groen licht voor zijn pleidooi de wandelaar en fietser hoofdgebruiker te laten worden van wegen waar nu de auto spreekwoordelijk voorrang heeft.
Ook komt de eventuele komst van een hub als overstappunt voor gemotoriseerd verkeer bij het NS-station in ‘t Harde in het akkoord. De door Klein gewenste koppeling met een mix aan bedrijvigheid kreeg geen groen licht.
Ondanks de wijzigingen stemden VVD, SGP en Samen Vooruit tegen het akkoord. José Oosthoek vindt dat er te weinig ambitie staat in het akkoord.

!
Afbeelding
Sprekers en artiesten laten van zich horen tijdens ‘Leven in het Licht’ 13 aug, 08:18
Afbeelding
Lokale kunstenaars presenteren zich op unieke wijze in de gemeente Oldebroek 12 aug, 13:51
Afbeelding
Open dag MFC Hart van Oosterwolde 12 aug, 13:13
Afbeelding
Nieuw seizoen voor Wezeper badmintonners 12 aug, 09:51
Afbeelding
Braderie en muziek centraal tijdens vijfde Vestingdag in Elburg 11 aug, 08:12
Afbeelding
Oogstfeest gaat niet door 10 aug, 16:52
Afbeelding
Evert van ‘t IJssel: van karpervisser tot omroeper (en nog veel meer) 10 aug, 08:05