Archieffoto ter illustratie.
Archieffoto ter illustratie. Shutterstock

Oldebroek terug bij af: ChristenUnie wil niet verder met ABO

Algemeen

Waar in tal van (omliggende) gemeenten inmiddels een coalitie is gevormd, is Oldebroek terug bij af. ChristenUnie heeft de formatiegesprekken met Algemeen Belang beëindigd en laatstgenoemde partij is ‘not amused’. “ChristenUnie steekt ons een dolk in de rug.”

Barry Wensink

Gedurende acht jaar werkten beide partijen én de SGP samen in Oldebroek. Afgelopen maandag vond onder leiding van formateur Mulder het eerste formatiegesprek tussen de drie partijen plaats om tot een nieuwe coalitie te komen.

 In een persbericht van de ChristenUnie, ondertekend door Popke Graansma en Liesbeth Vos- Van de Weg, geeft de partij tekst en uitleg. “Een brief van de ABO aan formateur Mulder, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.”

De partij gaat verder: “Het tweede gedeelte van ons samenzijn hebben we met elkaar besproken wat voor de partijen belangrijk is om goed en in een veilige setting te kunnen samenwerken. Kernwaarden welke zijn aangeven door de ChristenUnie voor een goede samenwerking zijn o.a. betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en je veilig voelen in relaties om zo optimaal te kunnen functioneren en het beste voor elkaar te kunnen zoeken. In het licht van het voorgaande hebben we ons dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud van het interview met de fractievoorzitter van de ABO welke dinsdag 10 mei in de Stentor stond. Hoewel aangekondigd op inhoud met betrekking tot de vacature voor een wethouder, troffen wij in het desbetreffende artikel uitspraken aan over de formatie. Zaken die besproken horen te worden aan de formatietafel en waarmee je niet de publiciteit ingaat.”

Graansma en Vos vinden het jammer dat men, na beraad met de fractie, “tot de conclusie moesten komen dat er voor de fractie van de ChristenUnie onvoldoende basis van vertrouwen is om tot een coalitie te komen waarin de ABO deelneemt. We willen de gesprekken met de ABO als beoogd coalitiepartner dan ook niet verder voortzetten en hebben dit schriftelijk overgebracht aan de formateur met daarbij het aanbod om onze brief toe te lichten aan onze gesprekspartners.”

Dit gesprek heeft 12 mei plaatsgevonden en daarin hebben CU én SGP de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe het nu verder moet. 

ABO heeft ondertussen ook niet stilgezeten en reageert ook middels een persbericht op het besluit van de ChristenUnie. “Serieus met elkaar in gesprek zijn in de formatiefase over het coalitieakkoord en vanuit het niets komt er dan een brief van de CU via de formateur: CU heeft geen vertrouwen meer met ABO in een coalitie. Is dit achterbaks, arrogant of mogelijk toch gewoon amateurisme.”

De partij geeft aan de afgelopen acht jaar goed samengewerkt te hebben met de CU en SGP. “De argumenten die CU nu aanhaalt om het vertrouwen op te zeggen in ABO over de lopende gesprekken en een artikel in de Stentor waar fractievoorzitter Andre Boer aangeeft dat het proces hem allemaal veel te lang duurt, lijken erg op “gezochte” argumenten. Twee weken geleden waren CU en ABO nog het motorblok van de coalitie.”

Volgens de partij is maandag tijdens het laatste onderhandelingsgesprek het woord breekpunt wel een keer gevallen. “Dit betrof een gesprek over ruimere mogelijkheden voor evenementen op zondagen. Zodat iedereen een zondag kan invullen zoals hij/zij dat wenst. Het punt waar het ABO vooral om gaat, is meer mogelijkheden voor onze jeugd en jongeren in onze gemeente. Kortom meer levendigheid. Meer mogelijkheden voor evenementen en daarbij ook ruimere openingstijden voor evenementen en bijbehorende horeca op bijvoorbeeld de zaterdagavond /zondagochtend. Evenementen waarbij de biertap op zaterdagavond om 23.00 u dicht moet en de locatie om 24.00 u leeg moet zijn, is niet meer van deze tijd.”

De grote verbazing bij ABO “komt voort uit het feit dat hierover juist maandag een goede afspraak is gemaakt. Het zou worden uitgezocht wat op dit moment wel/niet mag in onze gemeente met betrekking tot de zondag (lees zaterdagavond na 24.00 uur), zodat dit besproken kon worden in het vervolg van de formatiegesprekken. Er was dus geen sprake van patstelling.”

ABO heeft de indruk dat CU-Oldebroek allesbepalend wil zijn. “ABO is sterker uit de laatste verkiezingen gekomen. De enige zittende partij met zetelwinst. Dat geeft ook aan dat veel inwoners de coalitie inbreng van ABO waarderen. De vraag is nu: Gaat het de CU nu om het beste voor alle inwoners van Oldebroek of gaat het om hun eigen machtspositie binnen het college van B&W?”

Of zoals partijvoorzitter Ronald Gerard zegt: “Ik krijg nu sterk de indruk dat de CU de opkomst en groei van de lokale partij ABO te bedreigend vond. Echter ook binnen een coalitie mag naar mijn mening best sprake zijn van tegenmacht. Die rol heeft ABO altijd gehad, scherp op de inhoud maar met respect voor elkaars standpunten. Kennelijk wordt dit toch niet op prijs gesteld door CU.”

!
Afbeelding
Sprekers en artiesten laten van zich horen tijdens ‘Leven in het Licht’ 13 aug, 08:18
Afbeelding
Lokale kunstenaars presenteren zich op unieke wijze in de gemeente Oldebroek 12 aug, 13:51
Afbeelding
Open dag MFC Hart van Oosterwolde 12 aug, 13:13
Afbeelding
Nieuw seizoen voor Wezeper badmintonners 12 aug, 09:51
Afbeelding
Braderie en muziek centraal tijdens vijfde Vestingdag in Elburg 11 aug, 08:12
Afbeelding
Oogstfeest gaat niet door 10 aug, 16:52
Afbeelding
Evert van ‘t IJssel: van karpervisser tot omroeper (en nog veel meer) 10 aug, 08:05